Tasoituskisa

Tasoituskisa on HSK:n sisäinen kisasarja jossa pelataan osakisoja n. joka kolmas viikko. Kaudelle syksy 2012 – kevät 2013 osakisoja tulee 10 kpl.
Tasoituskisan ideana on että jokainen tasostaan/taidoistaan riippumatta voi menestyä. Tasoituksista ja kaavioista on vastannut Markku Hyrske.

Osakisan voittaja saa 12 pistettä, toinen 10 pistettä, kolmas 9 pistettä jne. Jokainen osakisaan osallistunut saa 1 osallistumispisteen. Tasoituskisa ei edellytä jokaiseen osakisaan osallistumista ja mukaan voi tulla kesken kauden.

Handikap tävlingen är HSK:s interna tävlingsserie med deltävlingar var tredje vecka. Under säsongen hösten 2012 – våren 2013 spelas 10 deltävlingar. Idén med handikapen är att var och en oberoende av nivå kan framgångsrikt delta. För handikapen och spelscheman har Markku Hyrske svarat.

Deltävlingens vinnare får 12 poäng, andra plats ger 10 poäng, tredje 9 poäng osv. Varje deltagare i en deltävling får dessutom 1 deltagarpoäng. Handikap tävlingen förutsätter inte att man deltar i varje deltävling utan man kan komma med mitt i säsongen.

Share

Vastaa